Stažení aplikace SVJ Manažer

Na této stránce si můžete stáhnout aplikaci SVJ Manažer. Pro její fungování však budete potřebovat licenční klíč, který si můžete vyžádat na zkoušku na jeden měsíc zdarma, nebo pak dále zakoupit.

Nejnovější verze

Verze 5.1 (vydáno 22. 12. 2023)

Novinky:

– oprava chyby při aktivaci první licence bez předchozích dat v aplikaci

Starší verze

Verze 5 (vydáno 20. 12. 2023)

Novinky:

– přepracování systému přihlašování k ČUZK

– zjednodušení přihlašovacího procesu

– drobné úpravy načítání dat z KN

Verze 4.3 (vydáno 27. 10. 2021)

Novinky:

– oprava načítaní z KN vzhledem ke změnám rozhraní na straně ČÚZK


UPOZORNĚNÍ: Vzhledem k nutným změnám v programu SVJ Manažer je nezbytné tuto novou verzi alespoň jednou spustit s právy Administrátora.

(Kliknout pravým tlačítkem myši na soubor SVJ Manažer.exe a vybrat Spustit jako správce.)

Verze 3.8 (vydáno 14. 6. 2021)

Novinky:

– odstranění funkce kontroly KN po zavedení změn ze strany ČÚZK

Systémové požadavky, aneb co musí Váš počítač splňovat

Aby bylo aplikaci SVJ Manžer vůbec možné na Vašem počítači spustit, musí splňovat následující minimální požadavky:

Další doporučené požadavky

Co se nachází v ZIPu?

Uvnitř ZIPu se nachází soubor aplikace „SVJ Manažer.exe“, dále tři pomocné knihovny k aplikaci a ve složce barvy je definováno několik barevných témat aplikace.

Návod na instalaci - rozbalení

1. Kliknutím na tlačítkou „Stáhnout ZIP“ nahoře na této stránce stáhnete zabalený soubor typu ZIP. Soubor se stáhne buď do Vámi vybrané složky nebo do složky Stažené soubory ve Vašem počítači.
Pokud budete při stahování upozorněni na potenciálně nebezpečný obsah, povolte stažení tohoto ZIPu. Jedná se pouze o zbytečnou obezřetnost internetového prohlížeče, který může ZIP označit jako nebezpečný, protože obsahuje pro něj zatím neznámou aplikaci.
2. Stažený zip otevřete a rozbalte (nebo překopírujte) celý jeho obsah do libovolné složky ve Vašem počítači. Je potřeba rozbalit celou složku „SVJ Manažer“, která je uvnitř ZIPu, aby aplikace mohla fungovat.

3. Aplikaci spustíte poklikáním na soubor „SVJ Manažer.exe“. 
Při prvním spuštění aplikace se může objevit varování, že se jedná o nepodepsanou aplikaci, nebo sdělení že „Systém Windows ochránil váš počítač“. V tom případě klikněte tomto upozornění na odkaz „Další informace“ a pak na tlačítko „Přesto spustit“. Při příštím spuštění se již toto varování nezobrazí. Případně se může zobrazit jiná podobná informace, kterou je potřeba potvrdit.

4. Jakmile se aplikace spustí, budete vyzváni k vložení licenčního klíče. Podrobnosti si můžete přečíst v nápovědě.

5. Pro jednodušší přístup si můžete vytvořit zástupce na aplikaci například na ploše nebo si ji připnout k hlavnímu panelu.

Tip na sdílení aplikace na více počítačích

Aplikaci můžete používat klasicky na jednom počítači a nebo můžete využít sdíleného úložiště (cloud) odkud bude aplikace přístupná pro více počítačů. Doporučeným řešením je umístění celé složky aplikace (všechny její soubory včetně podsložek, nikoliv pouze „SVJ Manažer.exe“ – ten by samotný bez ostatních součástí nefungoval) do sdílené složky ve službě Dropbox (nebo Google Drive, Microsoft OneDrive apod.). Takovou složku pak můžete nasdílet s více uživateli vybrané cloudové služby – například s ostatními členy výboru, nebo s dalšími pracovníky ve správcovské firmě.

Veškerá data umístěná v cloudu zůstávají v bezpečí, neboť databáze aplikace je šifrovaná. Aplikace také sama hlídá souběžné zápisy do databáze. Může být současně otevřena na více počítačích, ale pokud jeden z aktivních uživatelů provede nějakou změnu (něco uloží), ostatním uživatelům se v otevřené aplikaci zobrazí upozornění, že databáze byla změněna a že by měli aplikaci spustit znovu. Nedoporučuje se provádět změny současně na více počítačích, neboť by pak uložené údaje mohly být ztraceny.